Bendikienė Dalia, Keršys Robertas

Inžinerinės grafikos teoriniai pagrindai

3.00 €

rudeksna
Būklė:
Puiki
Miestas:
Vilnius

Parduodu

Santrauka: Santrauka: Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į pastarųjų metų reformas vidurinėse mokyklose, kur gerokai pakeistas matematikos, ypač geometrijos, dėstymas. Vadovėlis skirtas aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams. Inžinerinė grafika yra vienas iš pagrindinių bendratechninių modulių, suteikiančių studentams žinias, kurios reikalingos bendrainžineriniams ir specialybiniams moduliams įsisavinti. Inžinerinė grafika glaudžiai susijusi su braižomąja geometrija. Braižomoji geometrija moko studentus teorinių brėžinio - grafinio žmogaus minčių išraiškos būdo - sudarymo pagrindų. Tai pagrindinė disciplina, lavinanti erdvinę vaizduotę. Be jos neįmanomas joks kūrybinis - inžinerinis darbas. Braižomoji geometrija yra sudėtinga ir nelengvai įsisavinama disciplina, todėl vadovėlyje medžiagos pateikta tiek, kiek šiuo metu dėstoma aukštosiose mokyklose. Ji suformuluota taip, kad būtų suprantama ir silpniau besimokantiems studentams. Mokantis braižomosios geometrijos, būtina atidžiai perskaityti teorinę dalį ir išnagrinėti pateiktus pavyzdžius. Tuomet reikia savarankiškai atsakyti į kiekvieno skyriaus pabaigoje pateiktus kartojimo klausimus ir išspręsti uždavinius. Vienas iš svarbiausių braižomosios geometrijos uždavinių yra išdėstyti ir pagrįsti erdvinių objektų atvaizdavimo būdus plokštumoje, t. y. išmokyti braižyti brėžinius. Kitas uždavinys - išmokyti skaityti brėžinius, t.y. pagal duotus erdvinio objekto, turinčio tris matavimus, atvaizdus plokštumoje nustatyti jo fonną, matmenis ir padėtį erdvėje. Brėžinys - tai kalba, kuria žmogus, naudodamas taškus, linijas, kai kuriuos geometrinius ženklus ir skaitmenis, turi galimybę atvaizduoti plokštumoje įvairius erdvinius objektus. Pažymėtina, jog ši grafinė kalba yra internacionalinė, ji suprantama bet kurios tautybės techniškai raštingam žmogui. Braižant įvairius geometrinius elementus tam tikra tvarka, kuri nustatyta braižomosios geometrijos taisyklėmis, galima spręsti sudėtingus įvairių sričių mokslo ir technikos uždavinius. Braižomosios geometrijos metodų taikymas leidžia konstruoti įvairių formų sudėtingus techninius paviršius su iš anksto numatytais parametrais automobilių, aviacijos, laivininkystės pramonėje bei kitose technikos srityse. Ryškus grafinio vaizdavimo vaidmuo architektūroje, statyboje, gamtos moksluose, vaizduojamame mene ir kitose srityse. Grafiškai interpretuojami matematiniai uždaviniai plačiai naudojami fizikoje, chemijoje, kristalografijoje ir kituose moksluose. Pagrindiniai braižomosios geometrijos uždaviniai: brėžinio sudarymas, brėžinio skaitymas, erdvinių uždavinių sprendimas plokštumoje. Braižomoji geometrija yra viena iš fundamentaliųjų disciplinų, sudarančių inžinerinio parengimo pagrindą.

Šis narys parduoda 719 knygas!

Susikurk rinkinį ir už siuntimą mokėk mažiau